Dynamická investiční skupina

Dluhopisový program KKIG Holding

 

Dokumenty ke stažení:
 

Finanční výkazy:

Mezitímní auditovaná účetní závěrka ke dni 31. března 2021

Mezitímní auditovaná účetní závěrka ke dni 31. července 2021 


Stanovy společnosti:

 
Informace k dluhopisům: