Dynamická investiční skupina

Dluhopisový program KKIG Holding

 

Dokumenty ke stažení:
 

Finanční výkazy:

Mezitímní neauditovaná účetní závěrka ke dni 30. června 2023

Zpráva auditora – ověření účetní závěrky ke dni 31. prosince 2022

Zpráva auditora – ověření účetní závěrky ke dni 31. prosince 2021

Mezitímní auditovaná účetní závěrka ke dni 31. března 2021

Mezitímní auditovaná účetní závěrka ke dni 31. července 2021 


Stanovy společnosti:

 
Informace k dluhopisům 2023:

Ostatní

 
Informace k dluhopisům 2021: