K&K Invest Group
Český developer pohybující se na trhu již od roku 1990

Pro investory

 Informace a dokumenty v této sekci jsou určeny pouze vlastníkům dluhopisů vydaných společnostmi ze skupiny K&K Invest Group. Nelze je považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji těchto dluhopisů, které jsou určeny pouze omezenému okruhu osob.