Dynamická investiční skupina

Oprava střechy skladu Emporium Ruzyně

/ O společnosti / Novinky a články / Oprava střechy skladu Emporium Ruzyně

Oprava střechy skladu Emporium Ruzyně

Zkušenost našeho facility manažera s přípravou, výběrem a realizací opravy střechy s plochou více jak 10 000 m² s ohledem na stav a výběr technologií. 

V létě roku 2017 se v hlavní budově areálu začaly objevovat problémy se zatékáním přes střechu objektu. Bylo tedy nutné problém začít ihned řešit. V článku níže shrnujeme naše poznatky a řešení.

 

 

Přehled problému

Více než 40 let starý střešní plášť na skladové hale o celkové ploše 10 500 m2 nebyl nikdy plošně opraven a postupem let se v místech průsaků záplatoval jen v malých plochách za použití levných materiálů, a především za využití různých technologií, které není dobré kombinovat. V důsledku vlivu počasí proto neustále praskal. Je nutno dodat, že na povrchu střešního pláště nebyly použity materiály odolné vůči slunci a dalším vlivům, tyto materiály byly pouze podkladové. Dále byly poničené vpusti na odtok dešťové vody, které již také mnoho pamatovaly.

Dále záplatovat či provést finančně náročnější opravu?

S dotazem na možnosti řešení jsme se obrátili na několik odborníků. 

Nezávisle na sobě nám navrhli dvě možnosti. 

Návrh A – pokračovat v záplatování stejným způsobem, jakým záplatoval předchozí majitel objektu. To by bylo opravdu nekonečné a poměrně neuspokojivé vůči klientům, kteří mají sklad pronajatý, protože by se řešil problém vždy jako havárie. To znamená, až by problém nastal, což navíc v zimních měsících skoro není možné z důvodu počasí.

Návrh B – provést větší investici formou plošné opravy střechy za použití nových technologií, a to překrytím stávající krytiny modifikovaným asfaltovým pásem či PVC fólií.  Vzhledem k tomu, že naše společnost vždy podporuje logické dlouhodobé řešení, převážila jednohlasně tato varianta.

Asfalt X PVC ?

To poslední, co bylo nutné před realizací zvolit, byl výběr nejvhodnější technologie opravy. Doporučení na technologie byly vyrovnané, rozhodnutí tedy bylo na nás. Důležité bylo zvážit všechna pro a proti:

Asfaltový modifikovaný pás s posypem:

+ cena

+ 80 % původní technologie byl podkladový asfalt

+ bez problému pochozí

-  několikanásobně vyšší váha – přeci jen již bylo na střeše dost krytiny

PVC Fólie:

+ nižší váha

- cca o ¼ vyšší cena

- méně odolné vůči větru

- nutnost kotvení = zásah do nosné části střešního pláště

Více se nám zamlouvala asfaltová krytina, bylo nutné zkalkulovat, zda nebude problém s váhou. Po propočtu statikem vyplynulo, že by to problém být neměl. Navíc PVC fólie střešní krytinu sice nezatěžuje tolik váhou, naopak ale zase zasahuje navrtáním kotev do konstrukce, což jsme nechtěli. Zvítězil tedy „asfalt“.

Realizace

K realizaci byla vybrána společnost specializující se především na asfaltové krytiny a to dokonce na  podobně starších průmyslových stavbách, kterou Emporium Ruzyně je.

Po zjištění toho, že polovina střechy není v tak špatném stavu, a také z toho důvodu, že je střecha rozdělena středovou atikou, tudíž se dá říci, že jsou to 2 samostatné střechy, jsme se rozhodli realizovat v roce 2017 opravu poloviny střechy – tedy 5 250 m2. Termínově vše proběhlo v horizontu jednoho měsíce, a to včetně výměny starých vtoků.

Závěr

Nyní máme první zimu pod novým kabátem a prozatím panuje veliká spokojenost. Po zimě zhodnotíme stav a pokud střecha zvládne zimu jako doteď, s velkou pravděpodobností se v roce 2018 pustíme do druhé poloviny, aby byla střecha kompletní.