Dynamická investiční skupina

Národní plán obnovy

/ O společnosti / Novinky a články / Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Společnost KKIG Services s.r.o. realizuje projekt č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005802 za finanční podpory EU (Národní plán obnovy).

 

 

 

Název projektu: Digitalizace společnosti KKIG Services s.r.o.

Cílem projektu je zvýšení digitalizace a automatizace firemních procesů související s ekonomickou činností KKIG Services s.r.o. a zefektivnění firemních procesů, které povedou zejména k úspoře práce vynaložené na jejich realizaci.

 

Projekt zahrnuje vytvoření komplexního informačního systému, který umožní dosáhnout cílů projektu a který splňuje požadavky na kvalitní správu současných i budoucích areálů, zajistí efektivní sledování a řízení development nových projektů a managementu firmy a umožní strategické i operativní plánování. V rámci implementace projektu byl pro vytvoření systému pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vč. pokročilých služeb.