Dynamická investiční skupina

Klíčem k úspěšnému komerčnímu projektu je zvyšování efektivity

/ O společnosti / Novinky a články / Klíčem k úspěšnému komerčnímu projektu je zvyšování efektivity

Klíčem k úspěšnému komerčnímu projektu je zvyšování efektivity

Komerční areál Běchovice KKIG je jedna z akvizic skupiny K&K Invest Group. Skupina se areálu ujala v roce 2020 a za rok držení dokázala projekt i přes dobu covidovou stabilizovat, zefektivnit a již zrealizovat řadu rozvojových nápadů, které přidávají na hodnotě projektu i komfortu klientů. 

 

 

 

Rozvíjí i ekologické návyky např. tříděním odpadů a regulace spotřeby médií. Budovy jsou částečně napájeny elektrickým proudem z fotovoltaických panelů. V plánu jsou i další rozšíření využití obnovitelných zdrojů a ekologických technologií.

U starších areálů je jednou z nejzásadnějších bodů zefektivnění využití energií. Jsou potřebné investice do technologií například na řízení topných systémů, které jsou u nových budov běžné, ale které výrazně ušetří na spotřebě. Důležitá je i revize dodavatelů energií a služeb a nahrazení nevyhovujících.

V tomto typu projektu také lze najít nové pronajatelné plochy, které byly dříve nevyužívány. Velký potenciál je i v případných dostavbách budov.

Budovy bývaly výzkumným ústavem materiálů a předešlými majiteli byl areál přebudován na skladový, výrobní a kancelářský komplex. Stále zde působí společnosti zabývající se výzkumem a laboratorní prací, které dodávají na český trh zdravotnické pomůcky, dezinfekce atd.Areál disponuje 20 tisíci m2 pronajatelné plochy a je v podstatě ze sta procent obsazený. Nabízí variabilní a různorodé, lehce upravitelné prostory, které se přizpůsobí rozvíjejícím se firmám.

Úspěch projektu stojí i na lokalitě. Běchovice (Praha 9) a jejich severní komerční část je výborně dopravně dostupná jak automobilovou dopravou, tak vlakem či autobusem. Nabízí klidné, nerušené prostředí a přímo sousedí s přírodní památkou Xaverovským hájem, který je protkaný cyklostezkami.

V blízké době zde bude čilejší aktivita díky revitalizaci vlakové dráhy a její přestavění pro rychlovlak, která výrazně usnadní cestování za prací pražským i mimopražským. Z této odlehlejší části obce se tak stane plnohodnotná, moderní, obchodní zóna, která se stále modernizuje a rozrůstá.

Přilehlé pozemky, které jsou součástí areálu jsou v současné době nevyužívané a je zde plánován další rozvoj v podobě pronájmu či prodeje. K pozemkům jsou vypracovány studie jejich nejefektivnějšího využití v podobě obchodních, administrativních, skladových a technologických staveb. Vzhledem k budoucnosti této části obce mají velký potenciál.