Dynamická investiční skupina

KKIG Holding vybuduje nový podzemní vodojem

/ O společnosti / Novinky a články / KKIG Holding vybuduje nový podzemní vodojem

KKIG Holding vybuduje nový podzemní vodojem

Společně s areálem AIRDEPO vybuduje KKIG Holding nový podzemní vodojem na pitnou vodu pro obec Tuchoměřice.

Vodojem, který bude mít kapacitu 500.000 litrů (2 x 250 m3). Obec v současnosti disponuje také akumulační kapacitou 500.000 litrů v již existujícím podzemním vodojemu (300.000 litrů) a v nadzemním vodojemu (200.000 litrů). Po zprovoznění nově budovaného

vodojemu tak bude akumulační kapacita všech vodojemů v Tuchoměřicích úctyhodných

1.000.000 litrů pitné vody. Výstavba nového vodojemu bude probíhat současně s výstavbou areálu AIRDEPO a její dokončení je naplánováno na léto roku 2025.